top of page

Vertrouwenspersoon

‘Als externe vertrouwenspersoon geef ik steun, hulp, advies en begeleiding’

Vertrouwenspersoon, een absolute must

 

Werknemers kunnen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of misstanden. Dit kan onprettig en onveilig voelen. Met alle gevolgen vandien (stress, functioneringsproblemen, psychosomatische klachten). Werkgevers moeten werknemers hiertegen beschermen en een beleid voeren om dit te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is onderdeel van dit beleid. Het verlaagt de drempel voor werknemers om problemen aan te kaarten én hun hart te luchten. De vertrouwenspersoon helpt een probleem te analyseren, ondersteunt bij het vinden van een oplossing, geeft advies en begeleidt. Een vertrouwenspersoon levert veel op, namelijk:

  • het werkt de-escalerend;

  • het voorkomt dat werknemers kiezen voor meer extreme oplossingen (ontslag, ziekmelding, klacht, lekken naar media);  

  • het werkt kostenverlagend en voorkomt boetes en schadeclaims;

  • het draagt bij aan een prettiger, gezonder en veiliger werkklimaat.

Meer weten over wat een vertrouwenspersoon doet? Bekijk dan deze video:

Voordelen externe vertrouwenspersoon

Werkgevers kunnen mij inschakelen als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen én integriteit. Een externe vertrouwenspersoon biedt veel voordelen. Het verlaagt de drempel voor werknemers om ongewenst gedrag of misstanden te bespreken. Een externe vertrouwenspersoon staat immers buiten de organisatie en er is geen hiërarchische relatie of belangenverstrengeling. Het waarborgt dan ook objectiviteit en neutraliteit richting de werknemers. Het inhuren van een externe vertrouwenspersoon kan daarnaast financieel voordeliger zijn. Omdat de werkgever niet hoeft te investeren in het opleiden van de externe vertrouwenspersoon. 

Waarom kiezen voor mij?

  • Ik ben professioneel opgeleid door Van Oss & Partners tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen én integriteit;

  • Ik ben LVV gecertificeerd, lid van de LVV en voldoe aan het beroepsprofiel van de LVV;

  • Naast mijn up-to-date kennis, komt mijn 20 jaar arbeidsrechtelijke kennis ervaring (als advocaat en jurist) en het feit dat ik ben opgeleid tot  trainer 'omgaan met pesten' zeer goed van pas;

  • Ik ben onafhankelijk, toegankelijk, empathisch, bied vertrouwelijkheid en kan tegelijkertijd professionele afstand bewaren;

  • Organisaties kunnen bij mij, vanwege mijn arbeidsrechtelijke kennis en ervaring, ook terecht voor het controleren, aanpassen en opstellen van reglementen, protocollen en gedragscodes;

  • Ik kan als sparringpartner optreden voor interne vertrouwenspersonen. 

Ook bij ziekte of afwezigheid van de interne vertrouwenspersoon kan ik worden ingeschakeld.

 

Meer weten over mijn werkwijze, tarief, abonnementsvormen en verdere mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

bottom of page