top of page
  • Foto van schrijverNathalie Stoffelsen

Waarom een HR-medewerker geen vertrouwenspersoon kan zijn

Bijgewerkt op: 4 jun. 2018

Het gebeurt helaas nog steeds. Een HR-medewerker, of nog erger, de HR-directeur zelf, die ook vertrouwenspersoon is. Een afrader! Je ondergraaft daarmee het doel én de voordelen van een vertrouwenspersoon. Bovendien kan het de werkgever veel geld gaan kosten. Hoe dit zit? Lees hier verder.


Vertrouwenspersoon is nodig

Elke werkgever moet een vertrouwenspersoon hebben. Weliswaar staat dit niet expliciet in de wet. Maar het volgt uit het feit dat de werkgever bij wet verplicht is een beleid te voeren waardoor de werknemers zich veilig voelen én beschermd worden tegen (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie op de werkvloer. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.Voordelen vertrouwenspersoon

Door als werkgever een vertrouwenspersoon aan te stellen, verlaag je de drempel voor medewerkers om problemen aan te kaarten én hun hart te luchten. De vertrouwenspersoon helpt een probleem te analyseren en geeft advies. Dit werkt de-escalerend en voorkomt verder leed, verzuim en klachtprocedures. En dat werkt kostenverlagend voor de werkgever. Los daarvan laat je als werkgever zien dat je veiligheid en integriteit belangrijk vindt.


Eisen aan vertrouwenspersoon

Het is wel cruciaal dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk, toegankelijk en bekwaam is én geheimhouding kan garanderen. Alleen dan werkt het systeem van vertrouwenspersonen goed en optimaal. Te vaak is er alleen op papier een vertrouwenspersoon aangesteld, die van toeten noch blazen weet. Of een HR-medewerker wordt tevens vertrouwenspersoon gemaakt. Maar dit is een functie die onverenigbaar is met de functie van vertrouwenspersoon. Vooral ook vanwege de belangenverstrengeling. Een HR-medewerker adviseert immers vaak ook het management. De overheid zelf raadt het ook uitdrukkelijk af.


Nadelen HR-medewerker als vertrouwenspersoon

Werknemers hebben vaak het beeld dat een HR-medewerker eerder naar de baas, dan naar hen luistert. Het aanstellen van een HR-medewerker als vertrouwenspersoon werkt dan ook averechts en drempelverhogend. Werknemers kloppen niet snel bij hen aan. Met tot gevolg dat de werknemers eerder kiezen voor meer extreme oplossingen, zoals het beëindigen van het dienstverband, een ziekmelding, het indienen van een klacht, lekken naar de media. De kosten en gevolgen daarvan kunnen flink oplopen. Een geëscaleerd pestgeval kan al snel oplopen tot circa € 50.000. En nog erger ….


Schadeclaims en boetes

Wanneer de werknemer niet terecht kan bij een (onafhankelijke) vertrouwenspersoon en hij/zij raakt ziek of overspannen door een te grote psychosociale belasting, dan kan de werkgever een forse schadeclaim verwachten. Bovendien kan de Inspectie SZW een boete opleggen.


TIP Investeer als werkgever in een veilige, gezonde werkplek én in een vertrouwenspersoon die voldoet aan het beroepsprofiel van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). Dit betaalt zich uiteindelijk dubbel en dwars terug!

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met mij (Nathalie Stoffelsen-Dings, Recht met Hart). Een oriënterend gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.


Als opgeleid en LVV gecertificeerd externe vertrouwenspersoon (tevens lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV)) voldoe ik aan de eisen van de LVV en bied ik zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid.7.074 weergaven1 opmerking

1 Comment


nikismiet
May 10, 2023

Fantastisch en zeer verhelderend stuk! Dank.

Like
bottom of page